Zapisnik sa skupštine 2017.g.

Ovdje možete vidjeti zapisnik sa Godišnje skupštine održane 3.ožujka 2017.g.