Izvješća sa akcija Markacista 2017.g.

1. izvješće: Aljmaš - Erdut