Zapisnik sa skupštine 2016.g.

Ovdje možete pročitati zapisnik sa redovne skupštine društva održane 20.02.2016.g.