Plan izleta za 2016.g.

U ovoj godini 2016. nastavlja se sa obilaskom SPP-a, i počinjemo sa 3. ciklusom.

Na svakom obilasku prirodu i sve što nas okružuje doživimo na neki novi, drugačiji način. Dođite i pridružite nam se.

Broj izleta

Datum

Izlet na trasi SPP-a

Trajanje

Vođa puta

1.

 28.veljače 2016.

 Petrov vrh - Španovica

 

 Ivica Miložić

2.

 19. ožujka 2016.

 Španovica - Omanovac

 

 Ksenija Vilić

3.

 10. travnja 2016.

 Omanovac - Brezovo polje

   

4.

 8. svibanj 2016.

Brezovo polje - Baćin dol 

   

5.

 5. lipanj 2016.

Baćin dol - Piljana 

   

6.

 18. rujan 2016.

Piljana - Požeška Koprivnica 

   

7.

 16. listopada 2016.

Požeška Koprivnica - Grgurovići 

   

8.

 19. studeni 2016.

Grgurovići - Planinarski dom Đuro Pilar