Karte etapa obilaska SPP-a

Ovdje možete vidjeti karte prijeđenih etapa iz 1. ciklusa obilaska SPP-a.

Fotografije

Karta_SPP1.Petrov vrh-Španovica2.Španovica-Omanovac3.Omanovac-Brezovo p.4.Brezovo p.-Baćin Dol5.Baćin Dol-Piljana6.Piljana-P.Koprivnica7. Koprivnica-Grgurovići8.Grgurovići-Petnja9.Petnja-Ljeskovac10.Ljeskovac-Borovik11.Borovik-Paulinovac12.Paulinovac-Međa13.Međa-Jankovac14.Jankovac-N.Zvečevo15.Zvečevo-Međa CV16.Međa CV-Petrov vrh